Addres: Skośna 39B, Kraków
blog img
Na przełomie sierpnia i września 2016 roku pracownicy naszej firmy wykonali prace terenowe w ramach projektu COGITO-MIN (COst-effective Geophysical Imaging Techniques for supporting ongoing MINeral exploration in Europe)- współfinansowanego przez NCBR w ramach sieci ERA-NET ERA-MIN. Projekt realizowany jest przez konsorcjum polskich oraz fińskich jednostek zarówno naukowych jak i przemysłowych.
W czasie prac nasza firma była odpowiedzialna za akwizycje danych wzdłuż profili sejsmicznych 2D oraz za wzbudzanie przy użyciu wibrosejsów dla potrzeb profili 2D, zdjęcia 3D oraz VSP.

Lista uczestników:
Uniwersytet w Helsinkach,
Fińska Służba Geologiczna (GTK),
Instytut Geofizyki PAN,
Boliden Kylylahti,
Vibrometric oraz
Geopartner Sp. z o.o.