Addres: Skośna 39B, Kraków
blog img
Od pewnego czasu zakres świadczonych przez nas usług poszerzył się o interpretację danych geofizycznych opartą na inwersji połączonej. Do tych celów wykorzystujemy autorskie oprogramowanie MARIA (Modular Approach Robust Inversion Algorithm), które powstało w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
MARIA pozwala na połączoną inwersję danych grawimetrycznych, magnetotellurycznych oraz sejsmicznych. Już wkrótce o naszym innowacyjnym rozwiązaniu będzie można przeczytać w czasopiśmie naukowym Acta Geophysica, a także posłuchać w czasie konferencji EAGE w Wiedniu.