Addres: Skośna 39B, Kraków
blog img

15 kwietnia 2016 r. Nasza firma brała udział w „Warsztatach Geologii Inżynierskiej 2016” organizowanych przez Katedrę Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,  Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był mgr inż. Jacek Stanisz. Warsztaty te zgromadziły licznych przedstawicieli branży geologii inżynierskiej zarówno ze świata nauki jak i firm komercyjnych. Spotkanie to  było dogodnym miejscem do wymiany doświadczeń oraz prezentacji nabytej przez nas wiedzy.
Nasi pracownicy przedstawili interesującą prezentację pt.
>>Zakres badań geotechnicznych i geofizycznych dla linii kolejowych w kontekście nowych “Wytycznych badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej – Igo-1”<<.